AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-aprel ayları)

17.05.2010
 2010-cu ilin yanvar-apreli faktiki,milyon manat2010-cu ilin yanvar-apreli 2009-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 12  984.9 105.0
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9 614.6 105.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 2 291.3 105.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 471.3 101.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 59.3 102.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 335.4 124.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4 098.7 108.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 324.9 110.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 5 667.7x) 148.8xx)
o cümlədən:
ixracın ümumi həcmi 4 509.3x) 181.7 xx)
idxalın ümumi həcmi 1 158.4 x) 87.4xx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2 446.2 x) 97.0xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 979.1 x) 84.3xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 467.1 -
Əhalinin gəlirləri 7 320.0 108.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 823.1 107.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 309.8 104.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104.4
x) 2010-cu ilin I rübü
xx)2010-cu ilin I rübü 2009-cu ilin I rübünə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim