AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-noyabr ayları)

15.12.2009
 2009-cu ilin yanvar-noyabrı faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-noyabrı 2008-ci ilin yanvar-noyabrına
2008-ci ilin yanvar-noyabrı faktiki 2007-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 29654.2 109 111.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 19841.3 108.2 106.8
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 6444.4 81.2 138.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3270.4 103.3 106.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 170.4 103 110.4
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 896.9 112.8 129.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10489.9 108.6 115.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3595.9 112.3 129.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 16517.6x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 11561.0x) x x
idxalın ümumi həcmi 4956.6x) 84.0xx) 133.2xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8342.2x) 95.5xx) 167.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7178.9x) 94.5xx) 172.6xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1163.3x) - -
Əhalinin gəlirləri 19816.2 107.6 137.4
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2245.8 106.2 135.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 296 111.7 124.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.5 121.4
x) 2009-cu ilin yanvar-oktyabrı
xx)2009-cu ilin yanvar-oktyabrı 2008-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar- oktyabrı 2007-ci ilin yanvar- oktyabrına nisbətən
Qeyd:Dövlət Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim