AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

18.10.2011
 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı 2010-cu ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 34  583.1 100.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 17  167.0 108.2
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 23  182.6 96.8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  145.4 109.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 7  576.7 121.9
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 5  447.5 128.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3  877.4 107.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 152.6 104.5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 125.7 107
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 883.1 111
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 11  635.5 110.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3  681.8 107.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 23  661.21) 105.92)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 17  798.01) 93.62)
ondan qeyri-neft məhsullarının ixracı 923.21) 110.42)
idxalın ümumi həcmi 5  863.21) 143.12)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 7  738.7x) 115.4xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7  538.0x) 124.7xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 200.7 x
Əhalinin gəlirləri 21  776.3 119.2
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  409.9 117.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 354.5x) 109.5xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.4
1) 2011-ci ilin yanvar-avqustu
2) 2011-ci ilin yanvar - avqustu 2010-cu ilin yanvar - avqustuna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar - avqustu
xx) 2011-ci ilin yanvar - avqustu 2010-cu ilin yanvar - avqustuna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim