AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-avqust ayları)

14.09.2011
 2011-ci ilin yanvar-avqustu faktiki, milyon manat 011-ci ilin yanvar-avqustu 2010-cu ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 30  868.8 101.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 15  188.1 108.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20861.7 97.4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3687.9 110.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 6  398.4 121.4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4  594.2 125.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3262.9 109.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 135.6 104.6
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 111.4 106.7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 765.3 110.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10199.3 110.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3199.8 107.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20 626.31) 106.82)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 15 484.41) 94.52)
idxalın ümumi həcmi 5 141.91) 143.72)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 868.5x) 119.8xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6 201.2x) 118.3xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 667.3 -
Əhalinin gəlirləri 19  030.2 118.5
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  107.4 117
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 353.7x) 109.8xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.5
1) 2011-ci ilin yanvar-iyulu
2) 2011-ci ilin yanvar-iyulu 2010-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar- iyulu
xx) 2011-ci ilin yanvar- iyulu 2010-cu ilin yanvar- iyuluna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim