Mətbu məlumat  
Xəbərlər
Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiya haqqında
E L A N
21.07.2014
Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin nəzərinə çatdırılır ki, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 20 iyun 2014-cü il tarixli, 987-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiyanın məbləği üç yüz manatdan yeddi yüz manatadək miqdarında müəyyənləşdirilmişdir.
Ətraflı
“Azərbaycanda qadınlar və kişilər” adlı illik statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur21.07.2014
“Azərbaycanda qadınlar və kişilər” adlı illik statistik məcmuə ölkədə qadınların və kişilərin sayının dəyişilməsini, eləсə də 2013-сü ildə ölkədə sosial-demoqrafik prosesləri ötən illərlə müqayisəli şəkildə xarakterizə edən əsas göstəriсiləri özündə əks etdirir. Statistik məcmuəyə səhiyyə, təhsil və elmi kadrlar, məşğulluq və işsizlik, əhalinin iqtisadi fəallığına dair statistik müşahidə, kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq, həyat səviyyəsi və sosial təminat, parlament, hüquqpozmalar və beynəlxalq müqayisələr bölmələrindən ibarət olmaqla ...
Ətraflı
Avstriyanın Vyana şəhərində “İNOGATE” Proqramı çərçivəsində energetika statistikası və enerji balansları mövzusunda seminar keçirilmişdir 18.07.2014
Avropa İttifaqının INOGATE Texniki Katibliyinin INOGATE Proqramı çərçivəsində 7-11 iyul 2014-cü il tarixində Avstriyanın Vyana şəhərində təşkil olunmuş seminarda Dövlət Statistika Komitəsinin Sənaye və tikinti statistikası şöbəsinin müdiri H.Dadaşov və şöbə müdirinin müavini Ə.Kərimov iştirak etmişlər. Energetika statistikası və enerji balansları mövzusuna həsr olunmuş seminarda Azərbaycanın, Gürcüstanın, Moldovanın, Ukraynanın, Qırğızıstanın ...
Ətraflı
“Azərbaycanın ərzaq balansları” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur09.07.2014
İstifadəçilərə təqdim edilən “Azərbaycanın ərzaq balansları” adlı statistik məcmuədə 2007, 2010-2013-cü illərin məlumatları verilmişdir. Məcmuə beş bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə bitkiçilik məhsulları, ikinci bölmədə heyvandarlıq məhsulları, üçüncü bölmədə sənaye mənşəli ərzaq məhsullarının ehtiyatları və istifadələrinə dair statistik məlumatlar: mütləq kəmiyyətlər üzrə verilmişdir. Dördüncü bölmədə özünütəminetmə və idxaldan asılılıq səviyyəsini xarakterizə edən statistik məlumatlar verilir. Sonuncu, beşinci bölmədə ərzaq balanslarının hazırlanması...
Ətraflı
“Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur07.07.2014
Statistik məcmuədə 2008-2013-cü illər üzrə ev təsərrüfatlarında və müəssisələrdə İKT sistemləri, kompüterlərin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması, internetə çıxış imkanları, istifadəsi, əhalinin elektron bilikləri, habelə İKT sektoru üzrə əsas makro göstəricilər və İKT məhsullarının idxalı və ixracı haqqında geniş məlumatlar əks olunmuşdur. Məcmuənin quruluşu, verilmiş məlumatların seçimi və onların ölçü vahidlərinin müəyyənləşdirilməsi, göstəricilərin ardıcıllığı və digər metodoloji ...
Ətraflı
“Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur07.07.2014
Statistik məcmuədə ölkə rabitəsinin vəziyyətini, onun inkişaf dinamikasını izləməyə imkan verən statistika məlumatları verilmişdir. Rabitənin infrastrukturu, inkişaf dinamikası və müqayisə etmək üçün MDB ölkələrinin bu sahədə olan məlumatları məcmuəyə daxil edilmişdir. Məcmuədə informasiya və rabitə, poçt xidmətləri, televiziya və radiorabitə, qeyri-dövlət sektorunun inkişafı, rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin sayı və onların orta aylıq əmək haqqı, ölkənin regionları üzrə rabitənin vəziyyəti, əhalinin telefon təminatı haqqında məlumatları və rabitənin digər ...
Ətraflı
 
[-1-] 2 Arxiv