home envelope sitemap
logo

Məcmuələrin buraxılış təqvimi

2017-ci ildə məcmuələrin buraxılış təqvimi
N-si Məcmuənin adı Buraxılış tarixi
1. Azərbaycanın statistik göstəriciləri avqust ayı
2. Azərbaycan rəqəmlərdə aprel ayı
3. Azərbaycanın regionları sentyabr ayı
4. Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər (buklet) aprel ayı
5. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri iyul ayı
6. Azərbaycanda qadınlar və kişilər avqust ayı
7. Azərbaycanda uşaqlar avqust ayı
8. Azərbaycan gəncləri sentyabr ayı
9. Azərbaycanın milli hesabları iyul ayıı
10. Azərbaycanın sənayesi avqust ayı
11. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq oktyabr ayı
12. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı avqust ayı
13. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri avqust ayı
14. Azərbaycanda ətraf mühit avqust ayı
15. Azərbaycanın ərzaq balansları avqust ayı
16. Azərbaycanda tikinti iyul ayı
17. Azərbaycanın energetikası iyul ayı
18. Azərbaycanın nəqliyyatı iyul ayı
19. Azərbaycanda telekommunukasiya və poçt iyul ayı
20. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları iyul ayı
21. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət avqust ayı
22. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti iyul ayı
23. Azərbaycanda turizm iyun ayı
24. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar iyun ayı
25. Azərbaycanda ticarət iyul ayı
26. Azərbaycanın xarici ticarəti iyul ayı
27. Əmək bazarı avqust ayı
28. Dövlət qulluqçuları iyun ayı
29. Azərbaycanda qiymətlər may ayı
kişisel blog online web dersleri
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim