home envelope sitemap
logo
Son yenilənmə: 08.06.2017

Təhsil, elm və mədəniyyət


Təhsil

2016-cı ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə dövlət və qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2015/2016-cı tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə 2014/2015-сi tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyəti Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2015/2016-сı tədris ilinin əvvəlinə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2016-сı ilin əvvəlinə ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2015/2016-сı tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2015/2016-сı tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2015-ci ildə əyani ümumi təhsil müəssisələrini bitirmiş və həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin cins üzrə bölgüsü Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2014/2015-ci tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyəti Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə 2014/2015-ci tədris ilinin əvvəlinə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində dövlət xətti ilə təhsil alan tələbələrin sayı

Elm

Mədəniyyət

Mədəniyyətin əsas göstəriciləri Kütləvi kitabxanalar Kütləvi kitabxanaların işinin əsas göstəriciləri 2015-ci ilin sonuna Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda mövcud olan kitabxana fondunun tərkibi Кütləvi kitabxanalarda işçilərin sayı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda işçilərin sayı və təhsil səviyyəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda binaların texniki vəziyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq kitabxanaları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq kitabxanalarında binaların texniki vəziyyəti Klub müəssisələri Klub müəssisələrinin nazirlik və idarələr üzrə bölgüsür Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə кlub qurumları Klub müəssisələrində mədəni-maarif işçilərinin sayı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə klub müəssisələrində mədəni-maarif işçilərinin sayı və təhsil səviyyəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə klub müəssisələrində binaların texniki vəziyyəti Kinoteatrlar Filmlərin mənşəyi və istehsal olunduğu ölkələr üzrə bölgüsü Peşəkar teatrlar Teatrlara gələnlərin sayı Teatrlarda tamaşaların sayı Yeni quruluşlu və əsaslı bərpa olunmuş tamaşaların sayı Konsert müəssissələri Muzeylər Muzey işçilərinin sayı Muzeylərin nazirlik və idarələr üzrə bölgüsü Sirk və heyvanat parkı Mədəniyyət və istirahət parkları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə mədəniyyət və istirahət parklarında mədəni-maarif işçilərinin təhsil səviyyəsi Tarix, mədəniyyət, memarlıq, bədii və etnoqrafiya qoruqları Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələri Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin sayı və təhsil səviyyəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin binalarının ümumi sahəsi
Statistik məcmuədə 2000, 2005, 2010, 2013-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsilin, elmin, mədəniyyətin vəziyyətini və inkişaf səviyyəsini əks etdirən əsas göstəricilər verilmişdir.
“Təhsil” bölməsində məktəbəqədər, məktəbdənkənar, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri, həmçinin doktorantura haqqında məlumatlar dərc olunub.
“Elm” bölməsinə elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən müəssisələrin, işçilərin sayı və tərkibi, yerinə yetirilmiş elmi-texniki işlərin həcmi, tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər, tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlər haqqında məlumatlar daxil edilmişdir. Məlumatlar sektorlar, müəssisələrin növləri və elmin sahələri üzrə verilmişdir. Bütün məlumatlar ilin əvvəlinə verilmişdir.
“Mədəniyyət” bölməsində kütləvi kitabxanalar, klub müəssisələri, muzeylər, teatrlar, konsert təşkilatları, kinoteatrlar, sirk, zoopark, mədəniyyət və istirahət parkları haqqında məlumatlar dərc olunmuşdur. Məlumatlar ilin sonuna verilmişdir.
Bütün bölmələrdə əsas göstəricilər Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə əks etdirilir. Məcmuə iqtisadçılar, statistiklər, elmi işçilər və digər istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
kişisel blog
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim