AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-avqust ayları)

14.09.2009
 2009-cu ilin yanvar-avqustu faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-avqustu 2008-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin yanvar-avqustu faktiki 2007-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 20628 105 113.2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 9502 101.5 114.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 13576.7 103.9 109.6
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2697.4 94.3 106.8
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4562.5 84.7 136.6
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3343.4 95.9 189.2
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2490.4 103.8 108.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 122 102.1 110.6
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 96.5 100.6 107.6
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 645.3 111.6 131.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 7468.4 108.4 115.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2424.8 112.6 129.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 10379.6x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 7141.7x) x x
idxalın ümumi həcmi 3237.9x) 82.8xx) 136.1xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5708.7x) 94.5xx) 167.0xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 5276.0x) 103.3xx) 176.3xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 432.7x) - -
Əhalinin gəlirləri 14583.5 112.6 135.4
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1655.3 111.2 133.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 298 116.7 123.4
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.6 121.3
x) 2009-cu ilin yanvar-iyulu
xx)2009-cu ilin yanvar-iyulu 2008-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar-iyulu 2007-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən
Qeyd:Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim