AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar ayı)

16.02.2012
 2012-ci ilin yanvarı faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvarı 2011-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 4  091.2 101.2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 1756.3 105.9
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 3  064.6 100
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 529 114.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 459.4 104.8
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 229.1 97.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 177.7 102.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 16.4 106.4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 10.3 110.7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 98.4 121.8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1360.3 109.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 478.3 110.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 36  326.91) 103.92)
o cümlədən:        
ixracın ümumi həcmi 26  570.91) 88.72)
idxalın ümumi həcmi 9  756.01) 145.32)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 15 700.7x) 137.7xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 15  394.7x) 130.8xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 306 -
Əhalinin gəlirləri 2062.4 114.8
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 226.1 113.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 363.1x) 109.5xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104.8
1) 2011-ci il
2) 2011-ci il 2010-cu ilə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci il
xx) 2011-ci il 2010-cu ilə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim