AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 149 ölkəsindən 426,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında 7,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında əsas kapitala 1965,2 milyon manat vəsait yönəldilmişdir 2020-ci ilin yanvar ayında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 2372,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 5858,7 milyon manatlıq məhsullar satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən 102,8 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında orta aylıq nominal əməkhaqqı 712,1 manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında ümumi daxili məhsulun həcmi 12578,0 milyon manat təşkil etmişdir. 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında Azərbaycana 226,2 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2019-cu ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.06.2019, 17:01
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-may ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-may ayları 2017-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 30 608,7 102,2 101,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 17 637,6 102,4 101,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 099,0 101,3 100,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 19 634,4 102,2 100,7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4 778,7 115,0 107,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 5 038,7 93,9 89,5
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3 122,0 105,6 139,3
ondan qeyri-neft sənayesinə 536,3 84,2 180,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 952,3 106,7 108,5
o cümlədən: bitkiçilik 378,3 124,9 152,0
heyvandarlıq 1 574,0 102,9 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 90,5 102,0 100,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 791,1 101,5 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 822,7 114,9 106,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 14 328,4 102,8 102,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 324,2 101,2 102,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 8 999,3 109,1 130,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 9 426,1 124,1 112,9
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 426,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 22 164,1 106,8 109,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 244,0 105,9 108,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 8 715,0 110,6 114,7
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 13 011,4 110,1 76,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 503,8 88,0 107,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 581,2* 107,9** 103,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,4 103,2
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 10 006,1 100,8 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 10 965,2* 117,7** 132,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 107,3** 103,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 415,8* 101,9** 129,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,4** 102,2***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 582,7* 120,1** 119,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 114,4** 111,3***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 549,4* 150,3** 139,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 119,5** 105,7***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları
** 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-aprel ayları 2017-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim