AZ    EN
logo

2024-cü ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.02.2024, 15:13
Göstəricinin adı 2024-cü ilin yanvar ayı, faktiki 2024-cü ilin yanvar ayı 2023-cü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2023-cü ilin yanvar ayı 2022-сi ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 9 131,0 105,0 98,5
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 5 668,9 112,3 101,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 896,7 104,5 97,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 5 167,9 98,5 95,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 1 440,5 108,9 102,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1 553,0 137,4 161,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 029,9 134,1 2,5 d.
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 32,4 76,9 151,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 491,2 101,2 103,3
o cümlədən: bitkiçilik 22,7 100,8 102,0
heyvandarlıq 468,5 101,2 103,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 17,4 102,0 106,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 145,6 105,3 122,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 258,2 111,8 117,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4 493,8 103,4 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 946,1 104,9 108,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 3 465,9 86,5 145,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 1 723,7 118,2 148,3
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 742,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 5 618,8 104,5 115,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 551,8 103,9 114,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2024-cü il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 12 947,8 110,3 127,1
Kredit qoyuluşları, 2024-cü il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 23 979,1 118,8 117,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 437,8 73,7 82,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 933,8* 111,2** 114,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,7 113,6
Əhalinin sayı, 2024-cü il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 10 180,8 100,5 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mln. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 44 868,5* 79,8** 157,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,4** 106,4***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 27 583,2* 66,2** 174,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,8** 108,7***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 3 348,0* 109,8** 112,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,9** 104,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 17 285,3* 118,9** 124,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,9** 101,7***

Qeyd:

* 2023-cü il.
** 2023-cü il 2022-ci ilə nisbətən,
*** 2022-ci il 2021-ci ilə nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim