AZ    EN
logo

2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.11.2023, 17:46
Göstəricinin adı 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2021-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 100 883,1 100,5 105,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 62 693,4 103,1 109,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 9 938,7 99,9 104,7
Sənaye məhsulu, milyon manat 55 551,0 98,4 99,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 14 389,1 107,4 105,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 14 258,0 117,1 108,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 9 344,5 115,4 123,8
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 729,4 72,3 84,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 10 865,5 103,0 103,2
o cümlədən: bitkiçilik 5 731,5 102,7 103,2
heyvandarlıq 5 134,0 103,3 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 186,2 105,4 112,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 552,3 117,8 137,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 546,1 115,8 115,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 46 173,2 103,4 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 9 087,1 115,3 106,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 26 412,8 97,7 133,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 26 630,6 114,8 115,0
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 217,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 64 341,6 113,2 120,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 6 338,8 112,5 119,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2023-cü il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 705,5 113,2 127,0
Kredit qoyuluşları, 2023-cü il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 23 018,6 116,8 123,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 519,8 80,0 74,6
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 919,8* 111,2** 114,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 110,2 113,7
Əhalinin sayı, 2023-cü il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər1) 10 168,4 100,6 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 33 591,9* 81,3** 172,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 96,9** 109,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 20 977,7* 67,6** 198,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,3** 113,6***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 434,3* 110,6** 121,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,2** 109,9***
idxal
faktiki qiymətlərlə 12 614,2* 122,6** 123,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 104,6** 101,1***

Qeyd:

* 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları.
** 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
*** 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazisindəki əhali istisna olmaqla.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim