AZ    EN
logo
2020-ci il avqust ayının 10-na olan operativ məlumata əsasən payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı (qarğıdalısız) bitkilər üzrə biçilməsi nəzərdə tutulmuş 968,1 min hektar sahənin 944,4 min hektarı biçilərək məhsulu yığılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 167 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 21,4 milyard manatlıq məhsul satılmışdır 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında 21,6 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında əsas kapitala 7588,3 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında istehlak qiymətləri indeksi 102,9 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 720,0 manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 9852,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkədə 2,7 faiz az ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana dünyanın 152 ölkəsindən 590,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il yanvarın 1-nə ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 29,4 min nəfər olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 12526,0 min ton olmuşdur 2020-ci il martın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1641,5 min nəfər olmuşdur 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2020-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.04.2020, 11:46
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 18 321,1 101,1 103,0
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 11 601,7 103,5 101,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 840,2 100,2 102,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 10 624,1 100,8 104,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 2 941,1 123,0 115,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 929,4 106,5 91,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 486,8 90,9 106,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 205,2 88,7 83,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 976,7 103,7 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 46,8 113,4 124,7
heyvandarlıq 929,9 103,2 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 50,8 99,7 102,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 440,6 95,6 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 546,6 117,9 107,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 9 242,3 101,2 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 006,1 94,5 100,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 7 810,9 143,6 119,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 5 254,8 103,9 114,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 556,1 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 13 442,5 106,8 105,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 350,2 105,8 104,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 8 694,4 105,8 106,0
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 15 696,4 121,0 112,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 297,8 82,1 93,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 712,3* 128,4** 108,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 102,1
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 10 079,3 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 4 883,0* 93,7** 114,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 85,2** 108,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 3 095,9* 101,3** 99,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,0** 103,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 295,8* 105,2** 113,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 96,6** 107,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 1 787,1* 82,8** 148,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 65,5** 118,2***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,  
*** 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim