AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 12526,0 min ton olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 744,5 manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhaliyə 11516,1 milyon manatlıq məhsul satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 6695,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında istehlak qiymətləri indeksi 103,0 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkədə istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun həcmi 0,2 faiz artmışdır 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 0,5 faiz az vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 16,8 faiz artmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycana 519,3 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhaliyə 9,2 milyard manatlıq mal satılmışdır. 2020-ci il martın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1641,5 min nəfər olmuşdur 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında 7,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 2372,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında orta aylıq nominal əməkhaqqı 712,1 manat olmuşdur 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2019-cu ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

21.01.2020, 17:10
Göstəricinin adı 2019-cu ildə, faktiki 2019-cu il 2018-сi ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci il 2017-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 81 681,0 102,2 101,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 50 391,8 103,5 101,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 8 247,0 101,4 100,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 46 735,5 101,8 101,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 11 321,7 114,3 109,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 17 184,3 97,7 95,7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 11 694,8 101,9 121,6
ondan qeyri-neft sənayesinə 3 139,2 123 113,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 836,7 107,2 104,6
o cümlədən: bitkiçilik 3 751,2 111,7 106,8
heyvandarlıq 4 085,5 103,5 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 235,3 102,2 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 2 056,5 102,7 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 197,9 115,9 109,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 39 391,7 103,6 103
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 9 607,3 103,1 103
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 24 199,6 107,5 136,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 24 404,8 107,4 129,2
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 205,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 57 035,0 107,4 108
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 758,6 106,5 107
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 8 681,5 107,5 109,5
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 15 116,4 120,3 102,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 410,4 83,5 89,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 623,1* 115,4** 102,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,3
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 10 060,2 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 30 040,5* 103,2** 134,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,8** 100,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 17 655,8* 93,8** 135,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,7** 100,5***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 781,1* 116,3** 110,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,3** 101,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 12 384,7* 120,3** 132,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,4** 101,2***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları
** 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim