AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 8180,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci il yanvarın 1-nə ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 29,4 min nəfər olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında ölkədə 1,7 faiz az ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında əsas kapitala 4907,6 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında 0,4 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 736,2 manat olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 102,9 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 12526,0 min ton olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhaliyə 11516,1 milyon manatlıq məhsul satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 16,8 faiz artmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycana 519,3 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il martın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1641,5 min nəfər olmuşdur 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

13.05.2020, 12:11
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 22 400,5 100,2 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 14 529,7 99,2 102,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 249,7 99,3 101,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 13 028,1 103,0 102,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 3 882,0 116,8 115,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 903,5 99,5 91,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2 096,8 87,2 102,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 289,7 73,7 83,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 415,3 103,8 103,9
o cümlədən: bitkiçilik 99,4 113,5 122,2
heyvandarlıq 1 315,9 103,2 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 66,6 95,9 102,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 509,8 81,1 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 690,2 108,4 111,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 11 516,1 98,1 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 428,5 90,3 101,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 574,2 127,6 113,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 7 267,7 100,7 121,0
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 306,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 17 145,7 101,3 104,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 722,0 100,5 103,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 8 251,7 99,0 108,9
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 15 637,4 119,8 112,0
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 386,8 89,0 91,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 744,5* 128,9** 108,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 102,4
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 10 080,0 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 6 695,3* 84,0** 115,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 84,2** 106,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 4 058,3* 83,8** 102,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,2** 102,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 429,0* 103,4** 114,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,8** 109,1***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 637,0* 84,3** 142,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 67,1** 113,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,  
*** 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim