home envelope sitemap
logo
2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 4439,0 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 8,5 milyard manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2869,2 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,0 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,0 faiz bahalaşmışdır. Ölkə əhalisinin sayı 2018-ci il mart ayının 1-i vəziyyətinə 9911472 nəfərə çatmışdır. 2018-ci il martın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1516,5 min nəfər olmuşdur. 2017-ci ildə 21165 təsərrüfatda mövcud olan 271,7 min arı ailəsindən 3043,1 ton bal əldə olunmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin ümumi daxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 1,3 faiz artmışdır. 2017-ci ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 52733,2 min ton, yük dövriyyəsi isə 11427,3 milyon ton-km olmuşdur. 2017-ci ildə ölkənin avtomobil yollarında 1833 yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. 2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 187 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir.

2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

2018-03-16

 

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-fevral ayıları 2017-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-fevral ayları 2016-сı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 11541,5 101,3 100,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 6325,5 102,3 102,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1178,7 100,4 99,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 7546,2 101,4 96,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1505,4 108,4 105,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1824,7 81,8 105,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1366,5 88,1 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 558,1 103,4 103,2
o cümlədən: bitkiçilik 15,6 143,8 128,8
heyvandarlıq 542,5 102,6 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 32,3 99,9 104,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 299,2 101,6 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 279,0 114,0 102,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 5314,9 102,5 101,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1274,2 101,5 97,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 2609,5 110,1 99,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 2469,6 112,7 162,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 139,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 7700,3 110,2 104,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 786,4 109,2 103,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 7497,0 96,8 89,6
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 11656,1 69,8 78,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1695,9 103,8 124,2
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 519,8* 103,0** 105,1***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,7 112,5
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər 9904,9 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 2 231,6* 133,3** 125,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 98,1** 90,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 1 543,0* 126,0** 135,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 93,5** 89,4***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 122,8* 136,1** 152,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 134,7** 149,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 688,6* 153,0** 103,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,9** 93,1***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar ayı
** 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim