AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar ayında əsas kapitala 724,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ildə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 24201,1 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 1,4 faiz azalmışdır. 2020-ci ildə mehmanxanaların gəlirləri 116,8 milyon manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 183 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 108 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 175 ölkədən idxal olunmuşdur. 2020-ci ildə ölkədə 72432,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2020-ci ildə Azərbaycana dünyanın 155 ölkəsindən 795,7 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 703,5 manat olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 33,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 102,8 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 1145 yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 29865,6 min ton olmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2021-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.02.2021, 18:08
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2021-ci ilin yanvar ayı 2020-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar ayı 2019-сu ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 6 256,8 97,5 102,4
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 3 972,6 100,1 104,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 625,6 97,0 101,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 610,4 96,6 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 1 028,0 112,8 116,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 724,0 72,5 112,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 319,9 61,2 101,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 127,9 157,3 107,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 341,9 102,3 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 16,4 106,8 112,5
heyvandarlıq 325,5 102,1 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 15,5 88,0 102,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 68,7 46,2 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 177,8 94,9 124,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 3 154,8 98,6 103,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 620,3 74,9 104,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 2 320,6 127,4 86,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 1 231,9 87,8 109,9
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 088,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 4 011,2 98,7 107,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 401,1 98,2 106,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 8 177,9 94,7 103,1
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 14 530,5 95,0 117,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 893,1 70,2 80,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 707,3* 111,4** 116,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,3 102,7
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 10 119,1 100,5 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 24 201,1* 73,2** 104,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 78,1** 96,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 13 470,4* 69,4** 95,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,0** 97,6***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 851,3* 94,7** 113,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 84,0** 107,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 10 730,7* 78,5** 119,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 64,0** 93,5***

Qeyd:

* 2020-ci il.
** 2020-ci il 2019-cu ilə nisbətən,
*** 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim