AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 8180,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci il yanvarın 1-nə ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 29,4 min nəfər olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında ölkədə 1,7 faiz az ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında əsas kapitala 4907,6 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında 0,4 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 736,2 manat olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 102,9 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 12526,0 min ton olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhaliyə 11516,1 milyon manatlıq məhsul satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 16,8 faiz artmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycana 519,3 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il martın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1641,5 min nəfər olmuşdur 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2020-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

10.06.2020, 12:21
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün: 

2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat 27479,9 98,3 102,2
     o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 18227,5 97,9 102,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2759,9 97,5 101,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 15530,0 100,4 102,2
     o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 4766,3 114,0 115,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 4907,6 97,2 93,9
     o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2606,4 83,3 105,6
             ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 366,8 68,3 84,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 2165,1 103,6 106,7
     o cümlədən: bitkiçilik 443,2 105,3 124,9
                        heyvandarlıq 1721,9 103,2 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 81,2 89,7 102,0
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 601,2 76,0 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 859,7 104,5 114,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 14567,2 98,3 102,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2858,8 85,1 101,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 10527,5 117,0 109,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 9392,2 99,6 124,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1135,3 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 22382,1 101,3 106,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2247,9 100,5 105,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 7758,0 89,0 110,6
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 15146,8 116,4 110,1
     o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1232,4 82,0 88,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 736,2* 126,7** 107,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 102,4
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 10081,6 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
        faktiki qiymətlərlə 8180,5* 74,5** 117,7***
        müqayisəli qiymətlərlə x 82,9** 107,3***
       o cümlədən: ixrac
        faktiki qiymətlərlə 4798,7* 74,7** 101,9***
        müqayisəli qiymətlərlə x 99,6** 101,4***
          ondan qeyri neft-qaz ixracı
       faktiki qiymətlərlə 548,9* 94,2** 117,4***
       müqayisəli qiymətlərlə x 87,1** 111,8***
            idxal
       faktiki qiymətlərlə 3381,8* 74,3** 150,5***
       müqayisəli qiymətlərlə x 59,5** 119,6***
Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, 
*** 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan
xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim