home envelope sitemap
logo
2017-ci il iyulun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1527,7 min nəfər olmuşdur. 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkə sənayesində 21,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 171 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2016-cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,0 faiz, o cümlədən ərzaq məhsullarının qiymətləri 18,2 faiz, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 12,6 faiz, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri 9,6 faiz bahalaşmışdır. 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 19,0 milyard manata bərabər olmuşdur. 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 25650,8 min ton, yük dövriyyəsi isə 5385,6 milyon ton-km olmuşdur. 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 8728,8 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. İlin əvvəlindən ölkə əhalisinin sayı 33050 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 2017-ci il iyun ayının 1-i vəziyyətinə 9843031 nəfərə çatmışdır. 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında 2016-cı ilin eyni dövrünə nisbətən sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri 49,7 faiz bahalaşmışdır. 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında 2016-cı ilin eyni dövrünə nisbətən nəqliyyat sektorunda yükdaşıma qiymətləri milli valyutada 12,3 faiz bahalaşmışdır. 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında 2016-cı ilin eyni dövrünə nisbətən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri 10,4 faiz bahalaşmışdır 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 7138,6 milyon manat və ya əvvəlki ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 2,9 faiz az vəsait yönəldilmişdir. 2017-ci ilin birinci yarısında bütün maliyyə mənbələri hesabına ümumi sahəsi 838,1 min kvadrat metr olan yeni yaşayış evləri tikilib istifadəyə verilmişdir. 2017-ci ilin birinci yarısında ölkədə 31310,6 milyon manat dəyərində ümumi daxili məhsul istehsal edilmişdir.

2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri....  Ətraflı

2017-08-15
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları 2016-сı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 37 645,4 99,0 97,0
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 23 254,7 102,2 94,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 875,6 98,0 95,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 21 834,1 94,6 100,9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 162,1 104,6 102,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 8 728,8 99,7 70,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 326,9 101,6 69,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 3 688,7 101,2 102,6
o cümlədən: bitkiçilik 1 740,7 99,2 102,5
heyvandarlıq 1 948,0 103,0 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 126,2 102,1 97,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 085,9 102,3 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 958,2 104,9 112,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 18 987,3 101,8 102,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 444,7 100,5 101,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 410,7 134,3 74,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 9 765,6 119,2 82,2
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 354,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 27 716,9 107,5 108,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 853,4 106,4 107,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 6 907,1 88,4 102,1
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 13 882,0 75,3 90,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 810,7 117,6 115,0
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 522,0* 106,9** 106,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 114,0 110,6
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 9 850,1 101,0 101,2
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 10 692,8* 103,8** 74,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 83,6** 92,4***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 7 283,1* 116,3** 68,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,4** 95,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 409,7* 84,3** 86,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 71,4** 85,9***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 8 678,4* 111,2** 66,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 85,5** 80,0***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 5 268,7* 140,1** 53,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,7** 76,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 737,6* 126,8** 66,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 124,3** 72,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 409,7* 84,3** 86,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 71,4** 85,9***

Qeyd:

*       2017-ci ilin yanvar-iyun ayları.

**    2017-ci ilin yanvar-iyun ayları 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.

Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
kişisel blog online web dersleri
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim