Pərakəndə ticarət dövriyyəsi haqqında

16.06.2020, 12:00

2020-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 14567,2 milyon manatlıq, o cümlədən 7827,7 milyon manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 6739,5 milyon manatlıq qeyri-ərzaq malları satılmışdır. 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 1,7 faiz, o cümlədən qeyri-ərzaq malları üzrə 6,7 faiz azalmış, ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə isə 3,2 faiz artmışdır. Elektron ticarət dövriyyəsi ötən ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə 1,7 dəfə cox olmuşdur.

Hesabat dövründə əmtəə bazarı aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunmuşdur:

Məhsul qruplarının adları Satışdan gəlir, milyon manatla 2019-cu ilin yanvar - may aylarına nisbətən, faizlə
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 14 567,2 98,3
o cümlədən:
ərzaq məhsulları 7 036,6 103,5
içkilər və tütün məmulatları 791,1 100,3
toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabılar 2 172,9 81,9
elektrik malları və mebellər 834,3 94,9
kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsulları 100,5 98,4
əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlar 262,3 142,2
avtomobil benzini və dizel yanacağı 807,3 99,2
digər qeyri-ərzaq malları 2 562,2 98,6

Hesabat dövründə alıcıların son istehlak məqsədilə aldıqları mallara xərclədiyi vəsaitin 48,3 faizi ərzaq məhsullarının, 5,4 faizi içkilər və tütün məmulatlarının, 14,9 faizi toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabıların, 5,7 faizi elektrik malları və mebellərin, 5,6 faizi avtomobil benzini və dizel yanacağının, 1,8 faizi əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatların, 0,7 faizi kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsullarının, 17,6 faizi isə digər qeyri-ərzaq mallarının alınmasına sərf olunmuşdur.

2020-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak məhsullarının dəyər ifadəsində 23,6 faizi ticarət müəssisələri, 49,5 faizi fərdi sahibkarlar tərəfindən, 26,9 faizi isə bazar və yarmarkalarda satılmışdır. 2019-cu ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə müəssisələr üzrə 13,4 faiz, fərdi sahibkarlar üzrə 0,5 faiz artmış, bazar və yarmarkalarda isə 15,1 faiz azalmışdır.

Hesabat dövründə əhalinin bir nəfərinə düşən orta aylıq pərakəndə ticarət dövriyyəsi 292,6 manat və ya 2019-cu ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən nominal ifadədə 2,5 manat çox olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində bir ölkə sakini orta hesabla ayda 157,2 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 135,4 manatlıq qeyri-ərzaq malları almışdır.

Əlaqə tel.: 538-77-25