Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Sədr: Vaqif Nəcəfalı oğlu Rəsulov
Telefon: 545-72-07
Faks: 545-72-07
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az
Ünvan: Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri, Nizami küçəsi, 12

Babək Rayon Statistika İdarəsi
Rəis: Rəşad Etibar oğlu Fərəcov
Telefon: 541-31-90
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az

Şərur Rayon Statistika İdarəsi
Rəis: Ramiz Məhərrəm oğlu Rəsulov
Telefon: 542-24-88
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az

Ordubad Rayon Statistika İdarəsi
Rəis: Namiq Nurəli oğlu Babayev
Telefon: 547-01-05
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az

Culfa Rayon Statistika İdarəsi
Rəis: Məhərrəm Məmməd oğlu Məmmədov
Telefon: 546-02-64
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az

Kəngərli Rayon Statistika İdarəsi
Rəis: Tahir Salman oğlu Məmmədov
Telefon: 548-08-86
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az

Şahbuz Rayon Statistika İdarəsi
Rəis: Xaliq Nəriman oğlu Abdullazadə
Telefon: 543-00-98
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az

Sədərək Rayon Statistika İdarəsi
Rəis: Anar Hüseyn oğlu Fətullayev
Telefon: 549-31-34
e-poçt: nakhchivan@stat.gov.az