AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

18.10.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin sentyabr ayı)

Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2012-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 42 748.0 105.4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 23 879.3 110.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 25 295.8 100.9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4 989.3 102.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 11 826.5 119.0
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 7 913.2 116.4
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 438.4 104.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 161.6 102.8
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 113.8 106.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 113.8 107.1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 13 867.8 109.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4 456.9 107.2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 890.1x) 117.3xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 11 623.2x) 119.5xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 266.9 -
Əhalinin gəlirləri 25 393.6 107.6
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2 736.5 106.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 413.8x) 106.8xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.3
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 29 163.7x) 104.33)
o cümlədən:
ixrac 22 031.0x) 100.23)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 148.5x) 112.33)
idxal 7 132.7x) 116.63)
Gömrük məlumatı2) :
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 23 087.4x) 109.83)
o cümlədən:
ixrac 15 954.7x) 106.83)
idxal 7 132.7x) 116.63)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-avqustu 2012-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-avqustu;
xx) 2013-cü ilin yanvar-avqustu 2012-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim