AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

16.12.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2013-сü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 53 743,6 102,2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 32 118,3 106,5
Sənaye məhsulu 29 830,7 98,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 499,9 106,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 14 693,1 100,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 932,5 97,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 202,6 101,6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 145,1 103,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 460,9 114,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 19 239,5 109,5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 6 059,6 106,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 15 786,7 x) 97,2 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 13 860,8 x) 98,9 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 925,90 -
Əhalinin gəlirləri 33 627,9 104,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 573,3 103,4
Orta aylıq əmək haqqı, manat 441,8 x) 105,5 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,5
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 34 234,1 x) 95,9 3)
o cümlədən:
ixrac 26 872,2 x) 100,2 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 422,8 x) 100,7 3)
idxal 7 361,9 x) 82,6 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 26 556,8 x) 93,3
o cümlədən:
ixrac 19 194,9 x) 98,1 3)
idxal 7 361,9 x) 82,6 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-oktyabrı 2013-cü ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-oktyabrı;
xx) 2014-cü ilin yanvar-oktyabrı 2013-cü ilin yanvar-oktyabrına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim