AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 149 ölkəsindən 426,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında 7,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında əsas kapitala 1965,2 milyon manat vəsait yönəldilmişdir 2020-ci ilin yanvar ayında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 2372,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 5858,7 milyon manatlıq məhsullar satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən 102,8 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında orta aylıq nominal əməkhaqqı 712,1 manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında ümumi daxili məhsulun həcmi 12578,0 milyon manat təşkil etmişdir. 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında Azərbaycana 226,2 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.08.2019, 17:39
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-iyul ayları 2017-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 44 473,1 102,5 100,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 26 341,4 103,0 100,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 499,5 101,6 99,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 304,3 102,2 100,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 6 555,0 115,8 110,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 395,5 97,3 82,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 618,1 109,7 119,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 772,9 87,9 165,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 453,7 106,3 106,5
o cümlədən: bitkiçilik 2 223,3 109,5 111,0
heyvandarlıq 2 230,4 103,1 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 129,8 101,7 101,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 121,4 101,9 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 196,4 116,9 107,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 108,3 102,9 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 892,5 101,8 102,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 435,5 102,5 128,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 13 102,7 112,5 119,3
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 667,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 32 218,8 106,6 109,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 259,7 105,7 108,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 8 736,3 107,7 117,4
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 13 482,6 111,4 87,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 486,5 85,2 96,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 585,2* 108,2** 103,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,7 102,8
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 10 019,6 100,8 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 16 866,2* 115,2** 136,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,5** 102,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 850,6* 98,6** 136,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,4** 102,1***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 979,1* 115,7** 115,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 111,1** 104,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 015,6* 150,5** 136,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 119,6** 103,7***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları
** 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim