AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 8180,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci il yanvarın 1-nə ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 29,4 min nəfər olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında ölkədə 1,7 faiz az ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında əsas kapitala 4907,6 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında 0,4 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 736,2 manat olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 102,9 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 12526,0 min ton olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhaliyə 11516,1 milyon manatlıq məhsul satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 16,8 faiz artmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycana 519,3 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il martın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1641,5 min nəfər olmuşdur 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.11.2019, 17:49
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 65 415,1 102,1 100,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 40 112,2 103,5 101,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 609,6 101,2 99,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 38 097,6 101,4 101,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 9 086,9 114,5 110,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 407,4 97,4 88,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 7 136,5 106,8 116,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 359,0 108,3 118,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 900,3 107,2 105,0
o cümlədən: bitkiçilik 3 549,5 111,4 107,4
heyvandarlıq 3 350,8 103,2 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 191,7 101,5 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 671,8 102,3 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 776,4 116,1 108,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 31 122,9 103,1 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 439,1 102,3 102,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 19 273,9 105,8 134,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 18 433,6 103,7 125,6
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 840,3 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 46 705,8 106,9 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 719,2 106,0 107,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 605,3 105,0 116,8
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 211,3 115,5 98,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 447,3 82,8 94,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 603,5* 111,7** 102,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,4
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 044,5 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 24 837,2* 107,2** 134,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,4** 99,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 14 459,2* 94,8** 137,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,3** 100,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 413,1* 117,1** 112,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,1** 103,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 10 378,0* 131,3** 128,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,4** 97,7***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları
** 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim