AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

17.11.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2014-сü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 45 934,8 103,3
o cümlədən:
qeyri-neft ÜDM 31 764,9 105,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 825,3 102,1
Sənaye məhsulu 21 989,5 102,2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 222,0 109,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 13 087,1 98,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 9 760,1 102,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu 5 121,4 106,7
o cümlədən: bitkiçilik 2 739,8 110,7
heyvandarlıq 2 381,6 102,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 184,0 100,5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 132,7 101,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 548,4 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 363,8 108,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 20 393,1 111,2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5 778,9 105,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 066,3x) 85,8 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 12 158,4x) 95,8 xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 92,1
Əhalinin gəlirləri 33 518,7 105,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 521,1 104,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2015-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə 7 311,8 105,1
Kredit qoyuluşları, 2015-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə 19 113,5 108,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 353,8 139,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 461,1x) 104,4 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,7
Əhalinin sayı, min nəfər, 2015-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə 9 676,5 101,2
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 19 467,6 x) 98,6 3)
o cümlədən: ixrac 12 889,1 x) 98,1 3)
idxal 6 578,5 x) 100,1 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 15 348,4 x) 95,5 3)
o cümlədən: ixrac 8 769,9 x) 93,8 3)
ondan qeyri-neft ixracı 1 179,0 x) 106,0 3)
idxal 6 578,5 x) 100,13)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
2) İxrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları;
xx) 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim