AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2015-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafinin makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

19.01.2016
Makroiqtisadi göstəricilər (2015)

Göstəricilər 2015-ci ildə faktiki, milyon manat 2015-ci il 2014-сü ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2014-cü il 2013-сü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 54 352,1 101,1 102,8
milyon ABŞ $ 52 969,6 - -
o cümlədən: qeyri-neft ÜDM 37 670,0 101,1 107,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 703,7 99,9 101,5
ABŞ $ 5 558,7 - -
Sənaye məhsulu 26 156,9 102,4 99,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 7 660,3 108,4 106,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 15 957,0 88,9 98,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 11 722,9 86,6 111,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu 5 635,3 106,6 97,4
o cümlədən: bitkiçilik 2 761,1 111,3 91,7
heyvandarlıq 2 874,2 102,5 103,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 222,4 100,2 101,9
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 161,6 101,6 103,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 891,9 103,5 104,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 642,8 106,8 115,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 25 721,1 110,9 110,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 7 462,8 105,1 107,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 15 455,3x) 90,0xx) 97,1xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 15 469,2x) 102,5xx) 94,3xxx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 13,9 - -
Əhalinin gəlirləri 41 738,6 105,7 105,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 4 380,1 104,5 103,8
ABŞ $ 4 268,7 - -
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2015-ci il 01 dekabr vəziyyətinə 7 089,5 100,0 110,4
Kredit qoyuluşları, 2015-ci il 01 dekabr vəziyyətinə 18 744,3 103,3 119,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 229,6 125,3 123,5
Orta aylıq əmək haqqı, manat 462,0x) 104,5xx) 105,4 xxx)
ABŞ $ 458,5x) - -
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,0 101,4
Əhalinin sayı, min nəfər, 2015-ci il 01 dekabr vəziyyətinə 9 696,8 101,2 101,2
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 23 575,x) 99,53) 95,04)
o cümlədən: ixrac 15 379,4x) 99,33) 98,9 4)
idxal 8 196,2x) 100,23) 83,04)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 18 815,4x) 95,93) 93,44)
o cümlədən: ixrac 10 619,2x) 94,33) 98,04)
ondan qeyri-neft ixracı 1 461,7x) 103,63) 98,9 4)
idxal 8 196,2x) 100,23) 83,04)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
2) İxrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) )2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar - noyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
4) 2014-cü ilin yanvar - noyabr ayları 2013-cü ilin yanvar -noyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları;
xx) 2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar -noyabr aylarına nisbətən;
xxx) 2014-cü ilin yanvar - noyabr ayları 2013-cü ilin yanvar - noyabr aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim