AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2016-cı ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

19.02.2016
Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar ayı)

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar ayı faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-сi ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar ayı 2014-сü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 4 011,2 96,7 104,4
o cümlədən: qeyri-neft ÜDM 2 695,8 96,3 105,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 418,3 95,6 103,2
Sənaye məhsulu 2 112,8 96,9 101,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 629,6 100,3 98,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 880,7 76,8 102,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 643,0 75,5 116,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu 224,2 101,8 103,5
o cümlədən: bitkiçilik 4,1 104,7 103,8
heyvandarlıq 220,1 101,7 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 16,4 95,1 103,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 137,6 101,0 105,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri 130,4 107,9 113,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2 243,2 104,3 109,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 666,9 103,6 105,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 17 153,2x) 93,2xx) 94,4 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 17 786,8x) 95,1xx) 97,7xxx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 633,6x) - -
Əhalinin gəlirləri 3 080,6 112,1 105,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 321,2 110,8 104,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-ci il 01 yanvar vəziyyətinə 9 473,9 131,8 112,4
Kredit qoyuluşları, 2016-ci il 01 yanvar vəziyyətinə 21 718,0 117,1 120,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 508,5 154,5 123,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 466,4x) 105,0xx) 104,6xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,6 100,2
Əhalinin sayı, min nəfər,2016-ci il 01 yanvar vəziyyətinə 9 705,6 101,2 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 25 781,0x) 99,83) 95,74)
o cümlədən: ixrac 16 559,6x) 99,93) 99,04)
idxal 9 221,4x) 99,53) 85,44)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 20 645,9x) 96,63) 94,14)
o cümlədən: ixrac 11 424,5x) 95,43) 98,04)
ondan qeyri-neft ixracı 1 581,2x) 102,73) 98,54)
idxal 9 221,4x) 99,53) 85,44)
Qeyd:
x) 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları.
xx) 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən.
xxx) 2014-cü ilin yanvar-dekabr ayları 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən.
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
2) İxrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3)2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə.
4)2014-cü ilin yanvar-dekabr ayları 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim