AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2016-cı ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

17.03.2016
Makroiqtisadi göstəricilər

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları, faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-fevral ayları 2014-сü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 7 888,7 96,8 104,2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 5 268,7 94,5 105,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 822,3 95,7 102,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 4 308,9 99,9 102,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 280,2 104,5 95,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1 834,9 68,9 100,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 331,8 67,6 113,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 437,9 102,6 103,1
o cümlədən: bitkiçilik 7,3 104,5 103,5
heyvandarlıq 430,6 102,6 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 31,1 94,7 103,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 287,8 101,4 104,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 251,6 107,7 110,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4 258,2 104,2 108,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 145,9 102,3 105,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 1 349,6x) 80,1xx) 96,2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat  516,4x) 40,9xx) 73,2xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 833,2x) - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 6 459,3 110,2 105,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 673,3 109,0 103,7
Əhalinin banklardakı əmanətləri,2016-cı il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 8 643,3 121,4 110,4
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 21 186,2 114,0 119,6
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 314,6 127,5 126,5
Orta aylıq əmək haqqı, manat 480,1x) 108,0xx) 104,3xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 111,7 102,0
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər 9 713,5 101,2 100,1
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 1 314,7x) 86,13) 108,34)
o cümlədən: ixrac 871,9x) 89,93) 108,64)
idxal 442,8x) 76,73) 106,44)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 1 099,9x) 74,73) 134,44)
o cümlədən: ixrac 657,1x) 73,73) 142,44)
ondan qeyri-neft ixracı 60,7x) 53,03) 115,84)
idxal 442,8x) 76,73) 106,44)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar ayı.
xx) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
xxx) 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
3) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə.
4) 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim