AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

13.01.2021, 09:57
Göstəricinin adı 2020-ci ildə, faktiki 2020-ci il 2019-cu ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu il 2018-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 72 432,2 95,7 102,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 50 792,5 97,4 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 7 262,8 95,0 101,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 37 058,9 95,0 101,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 11 681,0 112,5 114,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 17 028,1 91,7 105,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 11 148,4 87,7 110,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 3 001,3 87,9 133,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 8 428,9 102,0 107,2
o cümlədən: bitkiçilik 4 028,4 100,8 111,7
heyvandarlıq 4 400,5 103,1 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 188,6 80,2 102,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 177,6 57,3 102,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 235,9 100,6 115,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 40 166,5 98,7 103,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 998,4 72,1 103,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 24 673,1 101,9 107,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 26 417,1 108,2 107,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 1 744,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 55 726,1 98,2 106,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 587,6 97,5 106,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 7 908,2 91,1 107,5
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 14 681,3 97,1 120,3
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 922,9 65,4 83,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 703,5* 112,9** 115,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 10 123,4 100,6 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 21 863,3* 72,8** 103,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 78,3** 97,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 177,8* 69,0** 93,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,5** 99,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 638,2* 92,0** 114,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,1** 108,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 9 685,5* 78,2** 120,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 63,8** 94,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim