AZ    EN
logo
2020-ci ildə pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 40,2 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 183 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 108 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 175 ölkədən idxal olunmuşdur. 2020-ci ildə ölkədə 72432,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2020-ci ildə Azərbaycana dünyanın 155 ölkəsindən 795,7 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 703,5 manat olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 33,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 12716,6 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 102,8 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 1145 yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 29865,6 min ton olmuşdur. 2020-ci il yanvarın 1-nə ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 29,4 min nəfər olmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.07.2020, 14:48
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 33 803,9 97,3 102,4
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 23 043,5 97,5 103,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 393,7 96,6 101,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 18 401,9 98,5 101,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 5 722,5 111,2 115,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 5 956,2 97,3 94,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 177,8 84,5 105,1
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 452,0 74,3 80,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 082,7 102,2 113,0
o cümlədən: bitkiçilik 1 997,1 101,1 125,6
heyvandarlıq 2 085,6 103,2 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 96,3 85,9 101,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 690,0 71,3 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 042,8 104,4 115,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 18 245,7 98,1 102,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 339,9 80,8 101,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 022,7 115,5 106,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 11 730,8 107,1 115,0
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 291,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 27 377,8 100,6 106,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 749,7 99,8 105,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 7 661,3 88,8 109,6
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 14 765,7 111,9 110,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 084,8 72,6 87,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 728,9* 124,9** 107,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 102,5
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər 10 089,9 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 9 852,5* 69,9** 116,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,0** 106,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 5 687,4* 69,0** 100,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,8** 100,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 721,5* 91,1** 116,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 85,5** 111,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 165,1* 71,3** 151,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 57,3** 120,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-may ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim