AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

17.02.2017

 

Göstəricilər 2017-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2017-ci ilin yanvar ayı 2016-сı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar ayı 2015-сi ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 5 233,1 100,8 96,7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 2 946,9 101,5 96,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 539,8 99,7 95,6
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 477,0 101,0 96,9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 777,9 113,0 100,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 954,2 97,9 76,8
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 673,4 93,6 75,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 252,0 103,5 101,8
o cümlədən: bitkiçilik 6,0 133,2 104,7
heyvandarlıq 246,0 102,9 101,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 16,7 104,3 95,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 141,4 102,7 101,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 127,8 97,7 107,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 2 575,7 101,3 104,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat  700,6 97,3 103,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 1 243,6 92,1 80,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 924,9 179,1 40,9
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 318,7 - -
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 3 476,1 104,6 112,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 358,6 103,4 110,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 7 448,7 78,6 131,8
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 16 444,6 75,7 117,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 472,6 97,6 154,5
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 498,6 x) 106,9 xx) 105,0xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 111,9 113,6
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 9 810,0 101,1 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 21 650,8x) 92,9xx) 99,9xxx)
o cümlədən: ixrac 13 118,4x) 94,5xx) 100,1xxx)
idxal 8 532,4x) 90,1xx) 99,5xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 17 675,7x) 87,6xx) 96,6xxx)
o cümlədən: ixrac 9 143,3x) 85,8xx) 95,4xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 1 237,1x) 83,6xx) 102,8xxx)
idxal 8 532,4x) 90,1xx) 99,5xxx)

 

Qeyd:
x) 2016-cı ildə
xx) 2016-cı il 2015-ci ilə nisbətən (xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2015-ci il 2014-cü ilə nisbətən (xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim