AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2016-cı ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

24.01.2017

Göstəricilər 2016-cı ildə, faktiki 2016-cı il 2015-сi ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci il 2014-сü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 59 987,7 96,2 101,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 39 403,1 94,6 101,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 223,8 95,1 99,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 32 290,6 99,6 102,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 8 584,4 105,0 108,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 14 903,4 73,9 88,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 10 832,9 72,4 86,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 632,1 102,6 106,6
o cümlədən: bitkiçilik 2 576,9 102,5 111,3
heyvandarlıq 3 055,2 102,8 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 222,2 99,9 100,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 929,6 102,0 103,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 599,6 104,5 106,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 30 190,3 101,5 110,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 809,8 98,9 105,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 17 501,2 100,0 95,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 17 742,4 99,8 95,1
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 241,2 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 45 395,1 108,7 105,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 4 709,8 107,5 104,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 7 605,8 107,3 100,0
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 16 275,5 86,8 103,3
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 442,3 117,3 125,3
Orta aylıq əmək haqqı, manat 494,3x) 107,0 xx) 104,5xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 112,4 104,0
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 9 802,0 101,1 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 19 606,2x) 94,3xx) 99,9xxx)
o cümlədən: ixrac 11 889,5x) 95,5xx) 99,7 xxx)
idxal 7 716,7x) 92,0xx) 100,4xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 16 031,6x) 89,0xx) 96,0xxx)
o cümlədən: ixrac 8 314,9x) 86,9xx) 94,3xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 1 117,7x) 82,2xx) 103,6xxx)
idxal 7 716,7x) 92,0xx) 100,4xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar- noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar- noyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar - noyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim