AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

17.05.2017

 

Göstəricinin adı

2017-ci ilin
yanvar-
aprel ayları,
faktiki

2017-ci ilin
yanvar-aprel ayları
2016-сı ilin
yanvar-aprel aylarına
nisbətən, faizlə

Məlumat üçün
2016-cı ilin
yanvar-aprel ayları
2015-сi ilin
yanvar-aprel
aylarına
nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

20 139,8

98,8

95,5

   o cümlədən qeyri-neft ÜDM

11 725,3

101,9

93,2

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

2 075,5

97,7

94,4

Sənaye məhsulu, milyon manat

12 563,2

94,0

98,9

   o cümlədən qeyri-neft sənayesi  

2 864,3

102,8

104,2

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

4 533,4

96,5

68,9

   o cümlədən tikinti-quraşdırma
işlərinə  

3 295,3

99,6

64,5

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

1 087,0

103,2

103,5

    o cümlədən: bitkiçilik

50,9

115,8

112,3

                         heyvandarlıq   

1 036,1

102,6

103,1

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

67,9

102,8

96,2

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

610,3

102,5

101,8

İnformasiya və rabitə xidmətləri,
milyon manat

530,0

102,9

111,0

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,
milyon manat

10 225,7

101,7

102,7

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

2 425,9

99,7

101,7

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,
milyon manat

5 021,9

106,5

88,0

Dövlət büdcəsinin xərcləri
milyon manat

5 390,0

134,8

64,7

Dövlət büdcəsinin kəsiri,
milyon manat

368,1

x

x

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

14 655,6

106,8

109,0

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

1 510,3

105,7

107,7

Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat

6 911,5

87,6

101,4

Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat

15 533,3

78,9

95,4

   o cümlədən vaxtı keçmiş
kreditlər

1 590,3

119,9

109,3

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

514,3*

105,9**

108,0***

İstehlak qiymətlərinin indeksi

x

113,5

110,5

Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər

9 829,4

101,0

101,2

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $  (statistika məlumatı1)

            faktiki qiymətlərlə

5 090,9*

110,6**

66,6***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

83,6**

85,2***

     o cümlədən:ixrac

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

3 578,1*

128,8**

62,0***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

90,8**

90,8***

                         idxal

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

1 512,8*

82,9**

75,1***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

72,7**

74,9***

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ (gömrük məlumatı2)

           faktiki qiymətlərlə

4 119,1*

115,9**

56,5***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

89,0**

69,1***

     o cümlədən:ixrac

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

2 606,3*

150,6**

44,7***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

106,2**

65,5***

               ondan qeyri-neft ixracı

 

 

 

            faktiki qiymətlərlə

264,9*

109,1**

51,2***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

107,0**

55,0***

                        idxal

            faktiki qiymətlərlə

1 512,8*

82,9**

75,1***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

72,7**

74,9***

Qeyd:

*       2017-ci ilin yanvar-mart ayları.
**    2017-ci ilin yanvar-mart ayları 2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
*** 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart  aylarına nisbətən.
1)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam 
başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair   
məlumatlar  nəzərə alınmaqla. 
2)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam  neft
və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim