AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

16.11.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 56 481,5 99,3 96,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 35 390,9 102,1 94,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5806,7 98,3 95,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 31 975,4 95,4 99,8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 7 659,5 103,4 103,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 12 536,5 97 73,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 9 157,9 97,8 72,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 780,0 104 101,8
o cümlədən: bitkiçilik 2 850,9 105,3 101,2
heyvandarlıq 2 929,1 102,8 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 185,9 101,7 99,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 612,7 102,2 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 411,4 105,7 103,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 28 033,9 102,1 102,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 757,5 101 100,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 13 557,2 112 87,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 14150,2 113,5 89,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 593 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 40190,7 108,2 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4131,9 107,2 107,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 022,2 89,9 106,9
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 437,2 74,1 87,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 857,1 116,3 118
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 525,6* 107,2** 106,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,7 111,6
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 9875,3 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1
faktiki qiymətlərlə 17 221,7* 109,2** 80,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,1** 95,3***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 11 044,1* 115,5** 74,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,7** 96,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 177,6* 99,5** 94,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,4** 93,0***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2
faktiki qiymətlərlə 14 321,5* 110,8** 78,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,0** 91,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 143,9* 121,3** 67,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,2** 90,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 069,4* 126,9** 71,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 124,4** 77,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 177,6* 99,5** 94,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,4** 93,0***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim