AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

16.06.2017

Göstəricinin adı

2017-ci ilin

yanvar-

may ayları,

faktiki

2017-ci ilin

yanvar-may ayları

2016-сı ilin

yanvar-may aylarına

nisbətən, faizlə

Məlumat üçün

2016-cı ilin

yanvar-may ayları

 2015-сi ilin

yanvar-may

aylarına

nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

25 338,7

99,1

95,8

   o cümlədən qeyri-neft ÜDM

14 918,5

102,3

93,0

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

2 610,3

98,0

94,6

Sənaye məhsulu, milyon manat

15 710,5

94,5

99,7

   o cümlədən qeyri-neft sənayesi  

3 638,4

103,9

103,5

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

5 671,7

96,8

66,9

   o cümlədən tikinti-quraşdırma

   işlərinə  

4 144,4

100,4

63,0

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

1 532,6

102,0

105,8

    o cümlədən: bitkiçilik

167,2

100,1

124,0

                         heyvandarlıq   

1 365,4

102,3

103,3

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

87,9

102,1

97,0

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

768,2

102,5

101,8

İnformasiya və rabitə xidmətləri,

milyon manat

676,2

104,9

111,1

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,

milyon manat

12 918,3

101,9

101,9

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

3 023,5

100,1

101,4

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,

milyon manat

6 335,7

116,2

84,9

Dövlət büdcəsinin xərcləri,

milyon manat

6 724,1

126,5

72,5

Dövlət büdcəsinin kəsiri,

milyon manat

388,4

x

x

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

18 613,9

107,3

108,3

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

1 917,5

106,2

107,0

Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 may vəziyyətinə,

milyon manat

6 873,2

89,4

99,6

Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 may vəziyyətinə,

milyon manat

15 453,5

82,4

91,1

   o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1 594,0

115,4

109,9

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

520,5*

106,8**

107,8***

İstehlak qiymətlərinin indeksi

x

113,8

110,4

Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər

9 836,7

101,0

101,2

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $      

(statistika məlumatı1)

 

 

 

            faktiki qiymətlərlə

7 000,8*

108,8**

68,5***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

84,8**

86,3***

     o cümlədən:ixrac

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

4 835,8*

125,9**

64,1***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

93,2**

92,1***

                         idxal

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

2 165,0*

83,5**

76,2***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

72,4**

76,1***

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $

(gömrük məlumatı2)

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

5 595,7*

112,0**

60,3***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

84,9**

72,9***

     o cümlədən:ixrac

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

3 430,7*

142,9**

49,3***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

98,4**

70,7***

               ondan qeyri-neft ixracı

 

 

 

            faktiki qiymətlərlə

408,2*

122,6**

55,8***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

120,5**

60,2***

                        idxal

 

 

 

            faktiki qiymətlərlə

2 165,0*

83,5**

76,2***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

72,4**

76,1***

 

Qeyd:

*       2017-ci ilin yanvar-aprel ayları.

**    2017-ci ilin yanvar-aprel ayları 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.

1)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam 

     başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair   

     məlumatlar  nəzərə alınmaqla. 

2)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam  neft

     və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim