AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2021-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.08.2021, 17:11
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-сu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 47 262,3 102,7 97,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 30 167,6 105,3 98,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 720,8 102,2 96,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 516,6 101,1 97,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 8 104,0 116,4 113,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 059,3 87,9 102,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 938,2 86,6 90,4
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 716,8 85,0 84,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 271,0 105,6 102,0
o cümlədən: bitkiçilik 2 734,3 108,5 100,7
heyvandarlıq 2 536,7 102,6 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 107,9 97,0 85,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 650,4 84,8 68,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 304,3 105,9 103,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 22 931,1 102,6 97,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 161,1 104,2 77,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 14 049,3 100,6 112,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 13 681,6 96,7 107,9
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 367,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 32 321,0 100,6 100,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 228,4 100,2 99,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 8 435,4 109,5 88,2
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 15 258,1 104,9 107,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 914,6 85,8 71,7
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 724,4* 100,6** 123,0***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,5 102,9
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 10 139,2 100,4 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 14 650,3* 124,7** 69,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,3** 79,7***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 259,1* 136,9** 68,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,8** 95,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 162,4* 127,4** 93,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 114,0** 86,0***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 391,2* 108,1** 71,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,9** 57,2***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim