AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2018-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.02.2018

 

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 6049,5 102,0 100,8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 3278,8 103,9 101,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 618,5 101,1 99,7
Sənaye məhsulu, milyon manat 3938,1 101,5 101.0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 762,2 108,7 113,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 960,3 94,5 97,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 695,7 97,0 93,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 288,8 104,3 103,5
o cümlədən:
bitkiçilik 8,5 133,5 133,2
heyvandarlıq 280,3 103,6 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 16,9 100,3 105,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 143,7 101,6 102,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 141,8 116,0 97,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 2794,6 102,4 101,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 737,5 101,3 97,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 1393,1 112,0 92,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 976,5 105,6 179,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 416,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 3882,3 111,7 104,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 396,9 110,7 103,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 7561,2 101,5 78,6
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 11757,8 71,5 75,7
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1626,7 110,5 97,6
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 528,2* 105,7** 107,0***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105,5 111,9
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 9898,1 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 24 257,6* 112,3** 83,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,3** 92,7***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 15 475,6* 118,1** 79,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,9** 94,4***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 538,4 * 124,4** 78,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 122,2** 83,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 8 782,0* 103,5** 92,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 83,9** 89,6***

Qeyd:

* 2017-ci ildə

** 2017-ci il 2016-cı ilə nisbətən.

***2016-cı il 2015-ci ilə nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim