AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

13.10.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 50 067,3 99,4 96,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 31 327,2 102,5 93,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 149,4 98,4 95,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 28 329,4 94,7 100,2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 704,2 103,1 103,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 090,8 99,0 69,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 105,1 101,5 68,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 295,6 102,8 102,4
o cümlədən: bitkiçilik 2 706,4 102,6 101,8
heyvandarlıq 2 589,2 103,0 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 167,5 101,8 99,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 437,5 102,2 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 266,1 106,2 105,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 24 800,8 102,1 102,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 979,4 100,8 100,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 045,1 119,2 83,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 12 783,7 120,3 87,4
Dövlət büdcəsinin kəsiri,milyon manat 738,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 36 247,0 108,0 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 728,0 106,9 107,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 6 895,5 86,9 108,4
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 376,6 73,5 83,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 824,0 114,5 119,4
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 524,7* 107,4** 106,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,9 111,2
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 867,3 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 15 021,2* 107,0** 79,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,7** 95,8***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 720,4* 114,4** 72,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,1** 97,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 300,8* 95,8** 93,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 80,0** 92,9***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2)
faktiki qiymətlərlə 12 523,8* 109,7** 75,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,0** 89,9***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 7 223,0* 122,8** 64,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,6** 87,9***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 963,5* 130,1** 68,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 127,4** 74,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 300,8* 95,8** 93,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 80,0** 92,9***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim