AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.03.2018

 

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-fevral ayıları 2017-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-fevral ayları 2016-сı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 11541,5 101,3 100,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 6325,5 102,3 102,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1178,7 100,4 99,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 7546,2 101,4 96,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1505,4 108,4 105,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1824,7 81,8 105,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1366,5 88,1 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 558,1 103,4 103,2
o cümlədən: bitkiçilik 15,6 143,8 128,8
heyvandarlıq 542,5 102,6 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 32,3 99,9 104,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 299,2 101,6 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 279,0 114,0 102,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 5314,9 102,5 101,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1274,2 101,5 97,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 2609,5 110,1 99,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 2469,6 112,7 162,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 139,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 7700,3 110,2 104,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 786,4 109,2 103,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 7497,0 96,8 89,6
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 11656,1 69,8 78,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1695,9 103,8 124,2
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 519,8* 103,0** 105,1***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,7 112,5
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər 9904,9 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 2 231,6* 133,3** 125,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 98,1** 90,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 1 543,0* 126,0** 135,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 93,5** 89,4***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 122,8* 136,1** 152,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 134,7** 149,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 688,6* 153,0** 103,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,9** 93,1***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar ayı
** 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim