AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

16.11.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 56 481,5 99,3 96,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 35 390,9 102,1 94,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5806,7 98,3 95,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 31 975,4 95,4 99,8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 7 659,5 103,4 103,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 12 536,5 97 73,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 9 157,9 97,8 72,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 780,0 104 101,8
o cümlədən: bitkiçilik 2 850,9 105,3 101,2
heyvandarlıq 2 929,1 102,8 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 185,9 101,7 99,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 612,7 102,2 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 411,4 105,7 103,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 28 033,9 102,1 102,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 757,5 101 100,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 13 557,2 112 87,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 14150,2 113,5 89,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 593 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 40190,7 108,2 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4131,9 107,2 107,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 022,2 89,9 106,9
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 437,2 74,1 87,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 857,1 116,3 118
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 525,6* 107,2** 106,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,7 111,6
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 9875,3 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1
faktiki qiymətlərlə 17 221,7* 109,2** 80,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,1** 95,3***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 11 044,1* 115,5** 74,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,7** 96,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 177,6* 99,5** 94,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,4** 93,0***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2
faktiki qiymətlərlə 14 321,5* 110,8** 78,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,0** 91,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 143,9* 121,3** 67,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,2** 90,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 069,4* 126,9** 71,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 124,4** 77,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 177,6* 99,5** 94,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,4** 93,0***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim