AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.05.2021, 09:28
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-сu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 25 078,6 99,8 100,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 15 831,7 104,1 99,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 506,2 99,3 99,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 14 901,6 96,2 103,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 4 456,5 116,5 116,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 752,8 91,3 99,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 931,7 84,8 87,2
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 358,9 95,4 73,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 447,4 102,3 103,8
o cümlədən: bitkiçilik 104,0 102,6 113,5
heyvandarlıq 1 343,4 102,3 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 62,4 93,8 95,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 355,8 69,8 81,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 716,2 103,8 108,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 12 023,0 100,1 98,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 401,3 95,9 90,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 8 234,3 86,0 127,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 7 527,7 103,6 100,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 706,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 17 037,9 98,9 101,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 702,7 98,4 101,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 8 147,5 98,7 99,0
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 14 728,0 94,2 119,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 918,2 66,2 89,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 713,2* 95,8** 128,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,0 103,0
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 10 130,1 100,5 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 7 036,8* 104,9** 84,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 84,9** 84,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 4 506,3* 110,8** 84,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,9** 96,2***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 501,5* 117,0** 103,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,7** 94,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 530,5* 95,9** 84,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 75,7** 67,2***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim