AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.10.2021, 11:47
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-сu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 62 877,4 104,8 96,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 40 204,7 106,2 97,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 279,0 104,3 95,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 36 558,3 104,5 95,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 10 804,5 119,6 110,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 9 560,2 91,3 96,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 5 526,4 92,0 85,9
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 041,1 98,0 75,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 342,1 105,0 101,5
o cümlədən: bitkiçilik 3 989,4 107,3 100,1
heyvandarlıq 3 352,7 102,6 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 140,3 99,8 81,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 838,9 90,0 62,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 699,3 105,7 102,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 30 350,1 102,8 98,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 402,7 104,6 74,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 17 871,6 99,5 106,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 17 711,9 95,0 111,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 159,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 42 251,7 102,0 98,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 219,3 101,5 97,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 559,1 108,7 92,0
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 15 608,0 106,3 105,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 904,2 84,9 71,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 725,6* 102,2** 120,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105,2 102,9
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 145,1 100,4 100,7
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 20 100,1* 128,3** 70,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,9** 77,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 750,6* 142,0** 69,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,1** 91,5***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 584,5* 137,4** 90,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 124,3** 81,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 349,5* 109,8** 71,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,2** 57,8***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim