AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2019-cu ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

21.01.2020, 17:10
Göstəricinin adı 2019-cu ildə, faktiki 2019-cu il 2018-сi ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci il 2017-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 81 681,0 102,2 101,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 50 391,8 103,5 101,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 8 247,0 101,4 100,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 46 735,5 101,8 101,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 11 321,7 114,3 109,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 17 184,3 97,7 95,7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 11 694,8 101,9 121,6
ondan qeyri-neft sənayesinə 3 139,2 123 113,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 836,7 107,2 104,6
o cümlədən: bitkiçilik 3 751,2 111,7 106,8
heyvandarlıq 4 085,5 103,5 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 235,3 102,2 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 2 056,5 102,7 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 197,9 115,9 109,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 39 391,7 103,6 103
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 9 607,3 103,1 103
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 24 199,6 107,5 136,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 24 404,8 107,4 129,2
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 205,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 57 035,0 107,4 108
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 758,6 106,5 107
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 8 681,5 107,5 109,5
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 15 116,4 120,3 102,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 410,4 83,5 89,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 623,1* 115,4** 102,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,3
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 10 060,2 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 30 040,5* 103,2** 134,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,8** 100,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 17 655,8* 93,8** 135,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,7** 100,5***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 781,1* 116,3** 110,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,3** 101,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 12 384,7* 120,3** 132,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,4** 101,2***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları
** 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim