AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

13.05.2020, 12:11
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 22 400,5 100,2 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 14 529,7 99,2 102,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 249,7 99,3 101,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 13 028,1 103,0 102,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 3 882,0 116,8 115,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 903,5 99,5 91,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2 096,8 87,2 102,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 289,7 73,7 83,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 415,3 103,8 103,9
o cümlədən: bitkiçilik 99,4 113,5 122,2
heyvandarlıq 1 315,9 103,2 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 66,6 95,9 102,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 509,8 81,1 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 690,2 108,4 111,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 11 516,1 98,1 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 428,5 90,3 101,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 574,2 127,6 113,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 7 267,7 100,7 121,0
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 306,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 17 145,7 101,3 104,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 722,0 100,5 103,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 8 251,7 99,0 108,9
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 15 637,4 119,8 112,0
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 386,8 89,0 91,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 744,5* 128,9** 108,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 102,4
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 10 080,0 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 6 695,3* 84,0** 115,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 84,2** 106,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 4 058,3* 83,8** 102,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,2** 102,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 429,0* 103,4** 114,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,8** 109,1***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 637,0* 84,3** 142,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 67,1** 113,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,  
*** 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim