AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

10.06.2020, 12:21
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün: 

2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat 27479,9 98,3 102,2
     o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 18227,5 97,9 102,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2759,9 97,5 101,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 15530,0 100,4 102,2
     o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 4766,3 114,0 115,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 4907,6 97,2 93,9
     o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2606,4 83,3 105,6
             ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 366,8 68,3 84,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 2165,1 103,6 106,7
     o cümlədən: bitkiçilik 443,2 105,3 124,9
                        heyvandarlıq 1721,9 103,2 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 81,2 89,7 102,0
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 601,2 76,0 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 859,7 104,5 114,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 14567,2 98,3 102,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2858,8 85,1 101,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 10527,5 117,0 109,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 9392,2 99,6 124,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1135,3 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 22382,1 101,3 106,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2247,9 100,5 105,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 7758,0 89,0 110,6
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 15146,8 116,4 110,1
     o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1232,4 82,0 88,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 736,2* 126,7** 107,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 102,4
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 10081,6 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
        faktiki qiymətlərlə 8180,5* 74,5** 117,7***
        müqayisəli qiymətlərlə x 82,9** 107,3***
       o cümlədən: ixrac
        faktiki qiymətlərlə 4798,7* 74,7** 101,9***
        müqayisəli qiymətlərlə x 99,6** 101,4***
          ondan qeyri neft-qaz ixracı
       faktiki qiymətlərlə 548,9* 94,2** 117,4***
       müqayisəli qiymətlərlə x 87,1** 111,8***
            idxal
       faktiki qiymətlərlə 3381,8* 74,3** 150,5***
       müqayisəli qiymətlərlə x 59,5** 119,6***
Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, 
*** 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan
xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim