AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2006-cı il)

19.01.2007
  2006-cı il faktiki faktiki2006-cı il 2005-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2005-ci il 2004-cü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 17735.8 134.5 126.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14448.4 136.6 133.5
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5963.6 114.8 116.6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1894.7 100.9 107.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 145.1 113.0 109.4
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 571.8 124.0 138.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5760.3 113.5 113.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1400.7 142.1 126.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $x) 10248.5 129.1 128.8
o cümlədən      
ixracın ümumi həcmix) 5625.0 135.9 137.4
idxalın ümumi həcmi x) 4623.5 121.6 120.5
Dövlət büdcəsinin gəlirlərix) 3624.6 196.5 136.5
Dövlət büdcəsinin xərcləri x) 3116.5 166.9 146.7
Dövlət büdcəsinin profisiti x) 508.1 - -
Əhalinin gəlirləri 9949.8 123.4 126.0
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1189.5 122.0 125.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 141.3 119.8 124.3
Qeydə alınmış işsizlərin sayı (2007-ci ilin yanvarın 1-nə), nəfər 53862 95.6 100.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.3xx) 109.6
x) 2006-cı ilin yanvar-noyabrı
xx) 2005-ci ilin dekabrına nisbətən - 111.4%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim