AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin I rübü)

16.04.2007
 2007-ci ilin I rübü faktiki, milyon manat2007-ci ilin I rübü 2006-cı ilin I rünübə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin I rübü 2005-ci ilin I rübünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 5145.4 139.7 139.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4614.1 138.6 147.4
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1180 112.3 106.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 255.3 105.3 102.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 36.5 118.2 110.7
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 140.2 116.6 128.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1731.7 114.3 111.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 464.8 137.6 128.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 1329.6x) 128.1 xx) 93.3 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 550.4 x) 110.7 xx) 188.5 xxx)
idxalın ümumi həcmi 779.2 x) 144.2 xx) 63.7 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 777.1 x) 184.9 xx) 171.4 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 462.7 x) 114.0 xx) 185.1 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 314.4 x) - -
Əhalinin gəlirləri 2924.4 135.2 118.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 347.1 133.7 117.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 163.7 126.2 120.3
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il aprelin 1-nə, nəfər) 53189 94.3 100.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.6xxxx) 105.5
x) 2007-cı ilin yanvar-fevralı
xx) 2007-ci ilin yanvar-fevralı 2006-cı ilin yanvar-fevralına nisbətən
xxx)2006-cı ilin yanvar-fevralı 2005-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən
xxxx) 2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 109.3%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim