AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-may ayları)

18.06.2007
 2007-ci ilin yanvar-mayı faktiki, milyon manat2007-ci ilin yanvar-mayı 2006-cı ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-mayı 2005-ci ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 8763.2 136.2 138
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 7667.1 136.1 143.8
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2272.1 109.9 108.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 449.9 107.9 101.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 63.5 117 109.8
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 247.1 118.1 124
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2931.2 114.3 112.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 797.9 132.8 131.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2855.6x) 107.9 xx) 118.0 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 1338.3 x) 96.5 xx) 172.9 xxx)
idxalın ümumi həcmi 1517.3 x) 120.6 xx) 87.4 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1869.1 x) 173.3 xx) 182.0 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1305.7 x) 143.4 xx) 165.3 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 563.4 x) - -
Əhalinin gəlirləri 5017 136.9 119.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 594.9 135.3 118.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 168.6 126.1 120.3
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il iyunun 1-nə, nəfər) 52408 94.3 98.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.2xxxx) 105.6
x) 2007-ci ilin yanvar-apreli
xx) 2007-ci ilin yanvar-apreli 2006-cı ilin yanvar-aprelinə nisbətən
xxx)2006-cı ilin yanvar-apreli 2005-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən
xxxx) 2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 109.4%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim