AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

16.10.2007
 2007-ci ilin yanvar-sentyabrı faktiki, milyon manat 2007-ci ilin yanvar-sentyabrı 2006-cı ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-sentyabrı 2005-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 16608 127.1 134
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 13280.3 127 139.2
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4518.6 115.1 116.4
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1857.8 104.1 99
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 120.6 119.2 109.4
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 504.7 119.9 122.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5380.2 114.9 112.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1621 133.1 140.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 7406.6x) 105.7 xx) 138.4 xxx)
o cümlədən:
ixracın ümumi həcmi 3991.9 x) 109.1 xx) 170.5 xxx)
idxalın ümumi həcmi 3414.7 x) 101.9 xx) 114.8 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3963.6 x) 163.3 xx) 194.7 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3388.5 x) 157.2 xx) 171.1 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 575.1 x) - -
Əhalinin gəlirləri 9115.3 139.8 121.2
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1079 138.2 119.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 177.6 128.2 119.9
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 51352 93.8 97
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.0xxxx) 107.3
x) 2007-cı ilin yanvar-avqustu
xx) 2007-ci ilin yanvar-avqustu 2006-cı ilin yanvar- avqustuna nisbətən
xxx) 2006-cı ilin yanvar-avqustu 2005-ci ilin yanvar- avqustuna nisbətən
xxxx)2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 111.0%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim