AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

10.03.2020, 16:00
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün:

2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən , faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat 12 578,0 102,8 103,0
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 7 554,2 106,7 101,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 263,7 101,9 102,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 7 706,1 100,9 104,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 1 966,6 121,7 115,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1 965,2 112,7 90,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 027,7 101,8 102,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 154,9 121,0 73,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 656,4 103,6 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 27,4 112,7 143,7
heyvandarlıq 629.0 103,2 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 34,1 104,1 101,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 310,4 102,4 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 371,7 121,1 109,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 5 858,7 103,1 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 413,9 105,0 100,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 3 613,2 102,3 136,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 3 330,2 112,1 120,3
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 283,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 8 301,5 108,9 105,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 834,0 108,0 104,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 8 588,5 106,3 107,7
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 15 513,6 120,4 110,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 306,9 83,3 92,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 712,1* 127,8** 107,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 101,9
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər 10 073,2 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 2 372,3* 94,5** 112,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,9** 106,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 1 651,4* 111,1** 96,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,5** 100,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 140,8* 102,5** 110,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,2** 102,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 720,9* 70,3** 148,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 55,0** 118,0***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar ayı.
** 2-ci sütun üzrə 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən, 3-cü sütun üzrə 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən.

*** 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim