logo
Ölkə əhalisinin sayı 2019-cu il iyul ayının 1-i vəziyyətinə 10019575 nəfərə çatmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal edilmişdir. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında əsas kapitala 7395,5 milyon manat vəsait yönəldilmişdir 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 15,8 faiz artmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 16866,2 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 21,1 milyard manata bərabər olmuşdur. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2,7 faiz bahalaşmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 585,2 manat olmuşdur. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin avtomobil yollarında 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,0 faiz çox yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 25141,6 min ton, yük dövriyyəsi isə 5301,0 milyon ton-km olmuşdur. 2019-cu il avqust ayının 5-nə olan məlumata əsasən respublikanın 22 rayonunda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında dənlilərin və dənli paxlalı (qarğıdalısız) bitkilərin biçini tam başa çatmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana 1410,7 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir.

2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.04.2018
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-mart ayları 2016-сı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 17 185,1 102,3 99,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 9 462,8 102,9 102,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 755,7 101,4 98,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 11 143,7 102,0 93,2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 301,4 109,9 102,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 869,2 84,7 103,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 142,2 88,8 104,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 823,6 104,2 103,5
o cümlədən: bitkiçilik 30,2 163,2 124,6
heyvandarlıq 793,4 102,8 103,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 49,8 100,7 102,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 454,9 101,5 102,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 421,9 113,2 105,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 8 491,7 102,6 101,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 004,1 101,7 98,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 4563 127,0 97,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 4408 112,7 149,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 155 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 12 533,3 109,8 106,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 280,5 108,8 105,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 7 750,3 109,1 87,9
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 11 561,1 72,8 78,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 700,9 109,3 117,1
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 510,8* 102,2** 105,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,0 113,2
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 9911,5 100,9 101,0
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 4 439,0* 131,3** 122,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,8** 89,4***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 2 987,5* 124,4** 134,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,5** 89,7***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 241,7* 137,3** 102,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 135,8** 100,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 1 451,5* 148,0** 100,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,6** 89,0***

Qeyd:

* 2018-ci ilin fevral ayı
** 2018-ci ilin fevral ayı 2017-ci ilin fevral ayına nisbətən.
***2017-ci ilin fevral ayı 2016-cı ilin fevral ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim