AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-noyabr ayları)

16.12.2008
 2008-ci ilin yanvar-noyabrı faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvar-noyabrı 2007-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-noyabrı 2006-cı ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 34660.6 111.5 125.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 26745.2 106.8 124.7
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 7957.5 138.8 116.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3145.8 106.2 104.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 165.2 110.4 115.2
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 828.4 129.7 122.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 9649.6 115.6 115.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2995.3 129.6 133.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 51885.5x) 560.9xx) 98.1xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 45987.1x) 954.1xx) 92.5xxx)
idxalın ümumi həcmi 5898.4x) 133.1xx) 105.1xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8736.3x) 167.2xx) 154.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7598.4x) 172.6xx) 159.2xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1137.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 18176.8 135.8 142
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2124.7 134.2 140.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 265.1 124.3 132.7
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 44598 87.7 93.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 121.4 116.4
x) 2008-cı ilin yanvar-oktyabrı
xx)2008-ci ilin yanvar-oktyabrı 2007-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar- oktyabrı 2006-cı ilin yanvar- oktyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim