AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci il)

21.01.2009
 2008-ci il faktiki, milyon manat2008-ci il 2007-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci il 2006-cı ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 38005.7 110.8 125
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 28051.9 106 124
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 9073.6 134.3 117.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3301.7 106.1 104
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 183 109.2 115.1
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 925.7 128.2 127.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10876 116.1 115.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3393 129.7 133.8
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 53468.8x) 510.6xx) 102.2xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 46973.0x) 860.1xx) 97.1xxx)
idxalın ümumi həcmi 6495.8x) 129.7xx) 108.1xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 9387.3x) 168.7xx) 153.6xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 8280.8x) 171.0xx) 155.3xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1106.5x) - -
Əhalinin gəlirləri 20058.2 137.8 142.7
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2343.2 136.2 141.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 268 124.2 144.8
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2009-cu il yanvarın 1-nə, nəfər) 44481 87.8 94
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 120.8 116.7
x) 2008-ci ilin yanvar-noyabrı
xx) 2008-ci ilin yanvar-noyabrı 2007-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar- noyabrı 2006-cı ilin yanvar- noyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim