AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-aprel ayları)

18.05.2009
 2009-cu ilin yanvar-apreli faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-apreli 2008-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin yanvar-apreli 2007-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 8996 104.3 115
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 4564.7 108.4 111.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 5577.3 100.5 114.3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1360.9 99.1 116.2
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2159.1 105.2 121.6
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1530.4 140.8 174.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 436.8 104.6 103.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 57.2 101.8 113.3
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 33.5 105.1 111.3
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 295.9 110.6 141.4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3670.6 108.1 114.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1107.1 116.1 129.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 3804.4x) 131.3xx) 140.9xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 2482.3x) 160.8xx) 168.0xxx)
idxalın ümumi həcmi 1322.1x) 97.7xx) 119.0xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2522.3x) 127.1xx) 182.6xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2347.7x) 171.1xx) 164.5xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 174.6x) - -
Əhalinin gəlirləri 6738 120.3 133.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 781.2 118.9 132
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 295.7 124.5 123.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 106.5 117.8
x) 2009-cu ilin I rübü
xx) 2009-cu ilin I rübü 2008-ci ilin I rübünə nisbətən
xxx)2008-ci ilin I rübü 2007-ci ilin I rübünə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim