AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.10.2020, 10:54
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 52 074,0 96,1 102,5
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 36 319,6 97,6 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 222,5 95,3 101,6
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 416,9 95,5 101,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 8 819,6 110,8 115,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 10 430,2 96,2 98,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 039,0 85,9 108,9
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 153,1 75,9 110,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 835,1 101,5 107,1
o cümlədən: bitkiçilik 3 604,7 100,1 111,0
heyvandarlıq 3 230,4 103,1 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 140,6 81,5 101,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 931,7 62,6 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 602,3 102,7 116,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 28 054,9 98,4 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 937,0 74,3 102,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 17 964,5 106,5 105,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 18 642,1 111,7 106,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 677,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 41 609,0 99,1 106,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 173,0 98,3 105,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 874,4 92,0 106,7
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 685,1 105,9 112,7
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 065,4 71,4 84,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 710,2* 120,5** 108,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 108,1 100,7 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 15 667,8* 70,2** 110,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,1** 103,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 977,3* 69,3** 96,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,1** 100,6***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 153,2* 90,3** 115,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,6** 110,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 690,5* 71,3** 136,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 57,8** 107,9***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim