AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-iyun ayları)

15.07.2009
 2009-cu ilin yanvar-iyunu faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-iyunu 2008-ci ilin yanvar-iyununa nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin yanvar-iyunu 2007-ci ilin yanvar-iyununa nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 14287.7 103.6 116.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 6713.8 104.1 115.9
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9314.3 101 113.8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1998.9 95 112.9
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3374.9 92.9 131.9
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2415.2 108.2 189.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1301.1 102.5 110.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn.ton 91.9 101.6 113.2
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 54.7 103.4 111.5
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 468.4 112.3 137.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5551.5 108.5 114.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1696.5 113.1 129.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 6853.3x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 4591.3x) x x
idxalın ümumi həcmi 2262.0x) x x
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3994.4x) 98.1xx) 184.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3657.4x) 123.0xx) 171.7xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 337.0x) - -
Əhalinin gəlirləri 10584.2 116.2 134.9
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1226 114.8 133.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 298 119 123.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103.7 120.2
x) 2009-cu ilin yanvar-mayı
xx)2009-cu ilin yanvar-mayı 2008-ci ilin yanvar-mayına nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar-mayı 2007-ci ilin yanvar-mayına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim