AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-sentyabr ayları)

19.10.2009
 2009-cu ilin yanvar-sentyabrı faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-sentyabrı 2008-ci ilin yanvar-sentyabrına
2008-ci ilin yanvar-sentyabrı faktiki 2007-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 23427.1 106.1 115
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 15624.9 105 112
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5199.4 82.9 138
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2871.3 102.9 108.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 137.7 102.4 111.4
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 731.8 110.4 130.2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 8464.3 108.5 115.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2806 112.5 129.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 12407.7x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 8584.5x) x x
idxalın ümumi həcmi 3823.2x) 84.8xx) 131.9xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6539.1x) 97.8xx) 168.7xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 5861.4x) 100.6xx) 172.0xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 677.7x) - -
Əhalinin gəlirləri 16082.6 109.8 136
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1824.5 108.4 134.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 296.6 115.5 123.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.1 121.5
x) 2009-cu ilin yanvar-avqustu
xx)2009-cu ilin yanvar- avqustu 2008-ci ilin yanvar avqustuna nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar avqustu 2007-ci ilin yanvar avqustuna nisbətən
Qeyd:Dövlət Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim