home envelope sitemap
logo
2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 4439,0 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 8,5 milyard manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2869,2 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,0 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,0 faiz bahalaşmışdır. Ölkə əhalisinin sayı 2018-ci il mart ayının 1-i vəziyyətinə 9911472 nəfərə çatmışdır. 2018-ci il martın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1516,5 min nəfər olmuşdur. 2017-ci ildə 21165 təsərrüfatda mövcud olan 271,7 min arı ailəsindən 3043,1 ton bal əldə olunmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin ümumi daxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 1,3 faiz artmışdır. 2017-ci ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 52733,2 min ton, yük dövriyyəsi isə 11427,3 milyon ton-km olmuşdur. 2017-ci ildə ölkənin avtomobil yollarında 1833 yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. 2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 187 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir.

2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

2017-03-16

Göstəricinin adı

2017-ci ilin
yanvar-fevral ayları,
faktiki

2017-ci ilin
yanvar-fevral ayları
2016-сı ilin
yanvar-fevral  aylarına
nisbətən, faizlə

Məlumat üçün
2016-cı ilin
yanvar - fevral
ayları 2015-сi ilin yanvar - fevral aylarına
nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

10 042,6

100,4

96,8

   o cümlədən qeyri-neft ÜDM

5 704,1

102,3

94,5

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

1 035,6

99,3

95,7

Sənaye məhsulu, milyon manat

6 539,3

96,3

99,9

   o cümlədən qeyri-neft sənayesi  

1 471,0

105,0

104,5

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

2 093,7

105,7

68,9

   o cümlədən tikinti-quraşdırma 
işlərinə  

1 455,8

101,2

67,6

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

497,2

103,2

102,6

    o cümlədən: bitkiçilik

10,2

128,8

104,5

                         heyvandarlıq   

487,0

102,8

102,6

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

32,6

104,4

94,7

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

294,6

102,3

101,4

İnformasiya və rabitə xidmətləri,
milyon manat

257,6

102,4

107,7

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,
milyon manat

4 926,0

101,4

104,2

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

1 215,6

97,4

102,3

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,
milyon manat

2 370,5

99,5

86,2

Dövlət büdcəsinin xərcləri
milyon manat

2 191,7

162,8

50,2

Dövlət büdcəsinin profisiti,
milyon manat

178,8

-

-

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

6 980,3

104,7

110,2

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

719,8

103,6

109,0

Əhalinin banklardakı əmanətləri,
2017-ci il 01 fevral vəziyyətinə,
milyon manat

7 747,2

89,6

121,4

Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat

16 705,2

78,8

114,0

   o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1 633,1

124,2

127,5

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

504,8 x)

105,1 xx)

108,0xxx)

İstehlak qiymətlərinin indeksi

      -

112,5

111,7

Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər

9 816,1

101,1

101,2

Statistika məlumatı 1)

 

Xarici ticarət dövriyyəsi,  milyon ABŞ $

1 672,9x)

90,5xx)

87,9xxx)

   o cümlədən: ixrac

1 222,9x)

89,3xx)

93,2 xxx)

                        idxal

 450,0x)

93,1xx)

75,2xxx)

Gömrük məlumatı 2)

 

Xarici ticarət dövriyyəsi,  milyon ABŞ $

1 254,6x)

87,0xx)

66,9xxx)

   o cümlədən: ixrac

 804,6x)

82,9xx)

63,6xxx)

                     ondan qeyri-neft ixracı

90,2x)

149,5xx)

51,8xxx)

                        idxal

 450,0x)

93,1xx)

75,2xxx)

Qeyd:
x)    2017-ci ilin yanvar ayı
xx)  2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən (xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə  
müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən (xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə 
müqayisəli qiymətlərlə).
1)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi  
tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə
dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 
2)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam
neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim