AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 12526,0 min ton olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 744,5 manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhaliyə 11516,1 milyon manatlıq məhsul satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 6695,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında istehlak qiymətləri indeksi 103,0 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkədə istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun həcmi 0,2 faiz artmışdır 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 0,5 faiz az vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 16,8 faiz artmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycana 519,3 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhaliyə 9,2 milyard manatlıq mal satılmışdır. 2020-ci il martın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1641,5 min nəfər olmuşdur 2019-cu ildə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin 84,2 faizi avtomobillərdən atılan tullantıların payına düşmüşdür. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir. 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında 7,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 2372,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayında orta aylıq nominal əməkhaqqı 712,1 manat olmuşdur 2019-cu ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 0,2 faiz artım müşahidə edilmişdir. 2020-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin sayı 10067108 nəfərə çatmışdır.

2019-cu ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.04.2019, 16:39
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 18 111,7 103,0 102,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 10 363,1 101,7 102,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 835,1 102,1 101,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 11 511,8 104,4 102,0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 605,7 115,6 109,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 699,7 91,0 84,7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1 604,9 106,0 141,2
ondan qeyri-neft sənayesinə 227 83,2 171,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 894,2 103,6 104,2
o cümlədən: bitkiçilik 36,5 124,7 163,2
heyvandarlıq 857,7 102,8 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 50,9 102,1 100,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 460,7 101,3 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 463,5 107,6 113,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 8 843,1 102,7 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 092,6 100,8 101,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 5 439,7 119,2 127,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 5 035,9 114,2 112,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 403,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 12 590,6 105,5 109,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 275,7 104,6 108,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 8 213,9 106,0 109,1
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 12 974,6 112,2 72,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 581,0 93,0 109,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 554,9* 108,6** 102,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,1 104,0
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 9 994,7 100,8 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 5 121,2* 113,0** 134,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,1** 108,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 2 955,4* 96,0** 128,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,1** 108,7***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 281,6* 116,5** 137,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,3** 135,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 165,8* 149,1** 148,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 118,7** 106,7***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları
** 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim