AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.11.2020, 12:36
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 58 469,5 96,2 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 40 978,8 97,7 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 861,6 95,4 101,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 30 344,7 95,5 101,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 9 681,0 111,5 114,5  
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 540,2 97,9 97,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 758,4 90,1 106,8
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 171,2 77,3 108,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 480,0 101,6 107,2
o cümlədən: bitkiçilik 3 845,7 100,2 111,4
heyvandarlıq 3 634,3 103,0 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 155,5 81,1 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 020,2 61,0 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 801,1 101,4 116,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 31 663,2 98,5 103,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 569,2 74,1 102,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 20 207,1 104,8 106,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 20 722,1 112,3 103,9
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 515,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 46 056,8 98,6 106,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 617,2 97,9 105,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 834,3 91,0 105,0
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 873,7 104,4 115,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 069,5 74,1 82,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 706,6* 117,1** 111,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 116,3 100,7 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 17 830,3* 71,8** 107,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 78,0** 101,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 10 006,8* 69,2** 94,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,0** 100,2***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 282,4* 90,8** 115,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,8** 110,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 823,5* 75,4** 131,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 61,3** 103,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim